تبليغات X
فروشگاه ثریا

نظارت و كنترل در مديريت

نظارت و كنترل در مديريت

تحقيق نظارت و كنترل در مديريت متشکل از 17 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظارت و کنترل در مديريت اسلامي

تحقيق نظارت و کنترل در مديريت اسلامي متشکل از 10صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظارت و بازرسی

تحقيق نظارت و بازرسی متشکل از 10 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نتایج برنامه ریزی صنعتی و تعیین مقیاس واحدهای صنعتی

تحقيق نتایج برنامه ریزی صنعتی و تعیین مقیاس واحدهای صنعتی متشکل از 12 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهندسي مجدد چيست

تحقيق مهندسي مجدد چيست متشکل از 33 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهندسي ارزش

تحقيق مهندسي متشکل از 52 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني

تحقيق مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني متشکل از 20 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مفاهيم و فلسفه مديريت كيفيت جامع

تحقيق مفاهيم و فلسفه مديريت كيفيت جامع متشکل از 17 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفي روشهاي نوين مديريت

تحقيق معرفي روشهاي نوين مديريت متشکل از 17 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعه روش سنجی

تحقيق مطالعه روش سنجی متشکل از 78 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مشكلات مديريت (در ايران)

تحقيق مشكلات مديريت (در ايران) متشکل از 33 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مشاوره ارزيابي

تحقيق کيفيت تحقيقات در دادسرا متشکل از 20 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل
ادامه مطلب ...
[ 21 آذر 1396 ] [ 20:24 ] [ ثریا ]

مقایسه ی شیوه های فرزندپروری و تیپ های شخصیتی مادران دارای کودکان مبتلا به بیش فعالی

اثر بخشی مداخلات روانشناختی بر آسیب های روانی(استرس، اضطراب و افسردگی) وکیفیت زندگی بیم

دانلود فایل کامل اثر بخشی مداخلات روانشناختی بر آسیب های روانی(استرس، اضطراب و افسردگی) وکیفیت زندگی بیم در قالب فایل word و متشکل از 13صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مهارت های حرفه ای عمومی واختصا ص معلمان درس ریاضی مقطع راهنمایی شهرستان دورود

دانلود فایل کامل بررسی مهارت های حرفه ای عمومی واختصا ص معلمان درس ریاضی مقطع راهنمایی شهرستان دورود در قالب فایل word و متشکل از 16 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه ی شیوه های فرزندپروری و تیپ های شخصیتی مادران دارای کودکان مبتلا به بیش فعالی

دانلود فایل کامل مقایسه ی شیوه های فرزندپروری و تیپ های شخصیتی مادران دارای کودکان مبتلا به بیش فعالی در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعیین عوامل مؤثر برخودباوری تحصیلی دانش آموزان به منظورارائه یک مدل مناسب (مورد مطالعه؛

دانلود فایل کامل تعیین عوامل مؤثر برخودباوری تحصیلی دانش آموزان به منظورارائه یک مدل مناسب در قالب فایل word و متشکل از 13 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر فنون ساختاری سبک مینوچین بر رضایت زناشویی و رضایت از زن

دانلود فایل کامل مروري بر آزمایش نرم افزار تلفن همراه در محیط ابري در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش آموزش مستمر در مفاهیم توسعه پایدار

دانلود فایل کامل نقش آموزش مستمر در مفاهیم توسعه پایدار در قالب فایل word و متشکل از 8صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل مقبولیت و محبوبیت معلم در متون اسلامی

دانلود فایل کامل بررسی عوامل مقبولیت و محبوبیت معلم در متون اسلامی در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین، هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس شهرستان نقده

دانلود فایل کامل بررسی رابطه بین، هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس شهرستان نقده در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خودپنداره تحصیلی

دانلود فایل کامل خودپنداره تحصیلی در قالب فایل word و متشکل از 5 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاري نوجوانان پسر دوره متوسطه دوم اصفهان

دانلود فایل کامل اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاري نوجوانان پسر دوره متوسطه دوم اصفهان در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی در شهر یزد

دانلود فایل کامل بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی در شهر یزد در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش در عمل فعالیتی کارساز برای کیفیت بخشی به آموزش

دانلود فایل کامل پژوهش در عمل فعالیتی کارساز برای کیفیت بخشی به آموزش در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل
ادامه مطلب ...
[ 5 آذر 1396 ] [ 20:32 ] [ ثریا ]

کسب درآمد از تلگرام

[ 2 آذر 1396 ] [ 22:50 ] [ ثریا ]

مروری بر نقش معماری در هویتهای بصری بانکهای ایران

تحلیل محتوای کتاب ریاضی چهارم مقطع ابتدایی(چاپ سال (۱۳۹۳ بر اساس دیدگاه برنامه درسی )

دانلود فایل کامل تحلیل محتوای کتاب ریاضی چهارم مقطع ابتدایی(چاپ سال (۱۳۹۳ بر اساس دیدگاه برنامه درسی ) در قالب فایل WORD و متشکل از 10 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهمیت و ضرورت آموزش بزرگسالان

دانلود فایل کامل اهمیت و ضرورت آموزش بزرگسالان در قالب فایل WORD و متشکل از 10 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بکارگیري الگوریتم ترکیبی GA-PSO براي بهینه سازي توان راکتیو

دانلود فایل کامل بکارگیري الگوریتم ترکیبی GA-PSO براي بهینه سازي توان راکتیو در قالب فایل WORD و متشکل از 9 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سبک زندگی عاشورایی

دانلود فایل کامل سبک زندگی عاشورایی در قالب فایل WORD و متشکل از 12 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اختلالات شخصیت، روانی عضوی و اختلالات مواد

دانلود فایل کامل پاورپوینت اختلالات شخصیت، روانی عضوی و اختلالات مواد در قالب فایل pptx و متشکل از 52 صفحه اسلاید قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تطبیقی نقوش شمسه در تزئینات بناهای دوره قاجار (نمونه های موردی حسنیه امینی ها

دانلود فایل کامل بررسی تطبیقی نقوش شمسه در تزئینات بناهای دوره قاجار (نمونه های موردی حسنیه امینی ها در قالب فایل WORD و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثیر نانو بتن در فرم ساختمانهای بلندمرتبه در راستای معماری پایدار

دانلود فایل کامل تأثیر نانو بتن در فرم ساختمانهای بلندمرتبه در راستای معماری پایدار در قالب فایل WORD و متشکل از 12 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل تاثیر نشانه های بومی بر بهبود خوانایی بافت شهری با استفاده از روش AHP

دانلود فایل کامل تحلیل تاثیر نشانه های بومی بهبود خوانایی بافت شهری با استفاده از روش AHP در قالب فایل WORD و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش فرهنگ بر معماری بومی

دانلود فایل کامل نقش فرهنگ بر معماری بومی در قالب فایل WORD و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا : چکیده

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عناصر پایداری اکولوژیکی بکارگرفته شده در حمام های سنتی اردبیل (دوره صفویه)

دانلود فایل کامل بررسی عناصر پایداری اکولوژیکی بکارگرفته شده در حمام های سنتی اردبیل (دوره صفویه) در قالب فایل WORD و متشکل از 12 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر اقلیم بر شهرسازي مناطق کویري مطالعه موردي شهر زابل

دانلود فایل کامل تاثیر اقلیم بر شهرسازي مناطق کویري مطالعه موردي شهر زابل در قالب فایل WORD و متشکل از 6 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مروری بر نقش معماری در هویتهای بصری بانکهای ایران

دانلود فایل کامل مروری بر نقش معماری در هویتهای بصری بانکهای ایران در قالب فایل WORD و متشکل از 8 صفحه قابل ویراش

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل
ادامه مطلب ...
[ 1 آذر 1396 ] [ 19:22 ] [ ثریا ]

نمونه سوال تخصصی استخدامی پرستاری

[ 30 آبان 1396 ] [ 15:46 ] [ ثریا ]

طرح لایه باز دعوتنامه مراسم شهادت امام رضا علیه السلام

طرح لایه باز دعوتنامه مراسم شهادت امام رضا علیه السلام

طرح-لایه-باز-دعوتنامه-مراسم-شهادت-امام-رضا-علیه-السلامدانلود طرح لایه باز دعوتنامه مراسم شهادت امام رضا علیه السلامدانلود فایل

پاورپوینت بررسی و تحلیل ویلای ساوا و خانه آبشار

پاورپوینت-بررسی-و-تحلیل-ویلای-ساوا-و-خانه-آبشاردانلود فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل دو نمونه ویلای خارجی (ویلای ساوا و خانه آبشار) ، در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.در این فایل در دو بخش جداگانه به بررسی و تحلیل کامل ویلای ساوا اثر لوکوربوزیه و... دانلود فایل

پاورپوینت مدیریت تولید به موقع - 52 اسلاید

پاورپوینت-مدیریت-تولید-به-موقع--52-اسلایداین پاورپوینت در مورد مدیریت تولید به موقع در 52 اسلاید زیبا می باشد.دانلود فایل

پاورپوینت مدیریت استخدام و گزینش درسازمانها - 45 اسلاید

پاورپوینت-مدیریت-استخدام-و-گزینش-درسازمانها--45-اسلایداین پاورپوینت در مورد مدیریت استخدام و گزینش درسازمانها در 45 اسلاید زیبا می باشد.دانلود فایل

راهکارهای طب سنتی برای زیبایی ودرمان بیماریها

راهکارهای-طب-سنتی-برای-زیبایی-ودرمان-بیماریهاراهکارهای طب سنتی برای زیبایی ودرمان بیماریها با استفاده ازطب سنتی وگیاهان درمانگر شماباروشهای درمانوزیبایی پوست وبدن اشنامی شویددانلود فایل

برنامه تغییر صدا برای تلفن همراه اندروید

برنامه-تغییر-صدا-برای-تلفن-همراه-اندرویدبرنامه تغییر صدا برای تلفن همراه اندروید Voice changer with effects نام نرم افزاری برای تغییر دادن صدا با استفاده از افکت می باشد با این نرم افزار می توانید صدای ضبط شده خودتان را به صداهای مختلف تغییر دهید و به آنها گوش دهددانلود فایل

طرح توجیهی تولیدی ,مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی

طرح-توجیهی-تولیدی-,مالی-و-اقتصادی-پرورش-قارچ-خوراکیطرح توجیهی تولیدی ,مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکیدانلود فایل
ادامه مطلب ...
[ 28 آبان 1396 ] [ 17:12 ] [ ثریا ]

اصول طراحی شهری خیابانها و میادین با بررسی فرآیند و اسناد طراحی

کرمانشاه تسلیت

عرض تسلیت به مناسبت سالروزرحلت پیامبراسلام حضرت محمد(ص) وامام حسن (ع)
ادامه مطلب ...
[ 25 آبان 1396 ] [ 21:06 ] [ ثریا ]

ارزیابی ارتباط دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی بچه ها در مدارس
ادامه مطلب ...
[ 21 آبان 1396 ] [ 17:19 ] [ ثریا ]

مطالب مرتبط

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صفحه بعد